Tandläkargruppen Eslöv

Behandlingar

Vi bedriver vård för hela familjen inom hela behandlingspanoramat.

Alla våra behandlingar

Vi utför all typ av tandvårdsbehandling på kliniken. I komplicerade fall remitteras du som patient till specialistvården.


Allmäntandvård

Innefattar de vanligaste åtgärderna, det vill säga undersökning, ta bort tandsten, behandling av karies (laga hål) samt diagnostisera och behandla tandlossning som i grava fall kan behöva remitteras till specialistvården.

Käkkirurgi

Ibland måste tillstånd i munhålan, som exempelvis felväxande visdomständer och större infektioner behandlas kirurgiskt. De flesta av dessa

behandlingar har vi möjlighet att utföra på kliniken, medan mer komplicerade fall remitteras till käkkirurg.

Barntandvård

Barns munhälsa och tidiga kontakt med tandvården är viktig, såväl nu som för framtiden. Vi vill att ditt barn ska känna sig tryggt hos oss och uppleva sina första möten med tandvården som positiva.

Implantatprotetik

Innebär att man först opererar in titanskruvar för att ersätta förlorade rötter. Därefter görs nya kronor som sätts fast i titanskruvarna som fungerar som konstgjorda rötter. I de flesta fall görs hela behandlingen på vår praktik utan att vi behöver remittera till specialistklinik. Vi använder oss av implantatskruvar från Straumann.

Bettfysiologi

Huvudvärk samt smärtor i käkar och ansikte som inte beror på tandvärk kan ofta härledas till käkleden och/eller käkmuskulaturen. Detta är ett mycket vanligt problem som ofta beror på tandpressning såväl på natten som

på dagen. Om behandling behövs görs ofta en bettskena som man använder på natten. Den ger avlastning för tuggmuskler och käkleder.

Protetik

Innebär att man ersätter förlorade tänder. Görs ofta genom att man cementerar fastsittande kronor eller broar, men kan också ske med hjälp av avtagbar/a protes/er. Vad som är den bästa lösningen avgörs från fall till fall och med en ingående diskussion med dig som ska använda tänderna. Ibland kan man behöva använda sig av titanskruvar för att kunna göra fasta tänder.

Rotfyllning

Rotbehandling av en tand innebär att rotkanalen/erna i tanden ersätts med gummi. Många patienter som får beskedet att en tand behöver rotfyllas tror att det kommer att göra ont. Det gör det så gott som aldrig. Om nerven i tanden lever ger man ordentligt med bedövning. Ibland har nerven dött och då finns det ingen känsel kvar.

Tandreglering

Kan göras både på barn och vuxna men vanligast är att behandlingen görs i ungdomsåren. Vi har samarbete med specialisttandläkare som kommer till oss för att bedöma vårdbehov och föreslå behandling.

Enklare tandregleringsfall utförs på kliniken med Clear Aligners.

Rulla till toppen